Pimapen, 2015 yılında Avrupa ülkelerinin tamamlamakla yükümlü olduğu çalışmaları, çevreye olan duyarlılığından dolayı onlardan önce tamamlayıp, çocuklarımıza olabildiğince erken, temiz bir çevre bırakmayı hedeflemıştir. Bu sebeptendir ki 2004 yılında %100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ile çevre için harekete geçtiği gibi, yine çevre dostu kalsiyum-çinko stabilizan ile profil üretimine geçerek halkayı tamamlamıştır: Bugün için, yarın için, yarından da sonrası için...

Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin ve serbest dolaşımın sağlanması, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı zorunlu kılmıştır.

AB’nin çevre politikası, hem çevrenin küresel etkileri olan bir alan olması hem de insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi nedeni ile özel bir önem taşımaktadır. Ülkemizde de çevreyi ilgilendiren konular, çok büyük önem kazanmıştır.

Avrupa Birliği içinde ortak bir çevre politikası oluşturulmasının en temel sebepleri, çevre kirlenmesinin siyasal sınırları tanımaması olgusu ve yaşam kalitesinin daha da yükseltilebilmesi için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekliliğidir. 

İnsan yaşamında kullanılan tüm ürünlerin çevre ve insan sağlığı, güvenlik açısından etkileri düşünülerek Avrupa ‘da ve dünyada yeni yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği de 2000 yılından itibaren VINYL 2010(The Voluntary Commitment of the European PVC Industry) adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu oluşturmuştur. Bu kurul sadece PVC üreticileri için değil, PVC dahil PVC katkı malzemeleri üreten endüstriyi de içine almaktadır. Bu kapsamda, Avustralya 2008 yılı başından itibaren, içinde ağır metaller bulunduran plastik maddeleri ülkesine kabul etmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde de, kurşun ve benzeri ağır metallerin, PVC ürünlerinde kullanılması yasaklanmıştır.

Oluşturulmuş olan Vinyl 2010 Kurulu içinde yer alan ECVM (The European Council of Vinyl Manufacturers), ESPA ( The European Stabilisers Producers Associations) ve EuPC’nin( European Plastic Converters)aldığı kararla, 2000 yılının tüketim miktarlarını baz alarak, aşağıdaki oranlarda ağır metalar içinde en yaygın olarak bilinen kurşun kullanımını azaltacağını taahhüt etmektedir.

Vinyl 2010 (PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu), bütün Avrupa pazarlarında Mart 2001‘den itibaren ağır metal olan Ba-Cd stabilizan kullanımını yasaklamıştı. Bütün PVC kullanıcıları 2001 yılından itibaren teknolojik gelişimleri takip ederek kurşun bazlı stabilizan gruplarının kullanımına başladı. Sektörel gelişmeler ve çevreye olan duyarlılıkların artmasıyla beraber bu sefer kurşun bazlı stabilizanlara alternatif olarak Kalsiyum-Çinko bazlı stabilizanlar geliştirildi. Bu gelişim sonucunda VINYL 2010 adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu 2015 yılına kadar Avrupa’daki kullanıcıların kurşun stabilizan tüketimini sonlandırmalarını ve yerine kalsiyum çinko stabilizan kullanımına geçişi hedeflemiştir. Bu hedef, özellikle kompound üretiminde kullanımı, taşıması ve depolanması açısından büyük avantajlar getirecektir. Son kullanıcı açısından herhangi bir olumsuz etkisi olmayıp, çevreye uyumlu, Avrupa normlarına uyumlu çevre dostu pencereler üretilmiş olacaktır.

Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi gibi faaliyetleri sırasında veya satın aldığı her türlü ürünün üretim aşamalarında atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. Başka bir ifadeyle, aldığımız her ürün veya gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için gerekli olan enerjinin üretilmesi sırasında atmosfere salınan karbon gazı toplamını ifade eder.

Pimapen Dynamic Sürme
Pimapen Dynamic Sürme

Doğal süreçlerin etkisinde milyonlarca yıldır devam eden iklim değişikliği, günümüzde insan kaynaklı çevresel kirlilik nedeniyle etkisini ve zararını daha da arttırmıştır. Geçmişten aldığımız temiz ve sağlıklı çevre mirasını gelecek nesillere de gerektiği gibi aktarabilmek için her kişi ve kuruluşa görevler düştüğü bir gerçektir.

Bu çerçevede hem çevre ve iklime karşı duyarlılığımızı göstermek üzere hem de çevre kirliliğine karşı alınan önlemlere somut katkı verebilmek üzere karbon ayak izinin hesaplanması ve azatlımı konusunda çalışmalar yapmak önemli bir görev haline gelmiştir.

Karbon ayak izi, bir işletme yada bir faaliyet sebebi ile oluşan ve yaygın olarak küresel ısınma potansiyelini ifade eden sera gazı emisyon miktarını hesaplar. CO2 eşdeğeri kilogram veya ton cinsinden ölçülür.

Karbon ayak izi karşılaştırması için yapılan çalışmada aynı tip ve ebattaki PVC ve Alüminyum pencere çerçevelerinin, hammadde oluşturulmasından binaya montajına kadar aşamalardaki enerji tüketimi ve bunun sonucunda da kg cinsinden CO2emisyon miktarları hesaplanmıştır. Bu çalışmada PVC pencere çerçevesinin karbon ayak izi 248,8 kg CO2 olarak, Alüminyum pencere çerçevesinin karbon ayak izi ise 485,9 kg CO2 olarak bulunmuştur. Alüminyum pencere çerçevesinin karbon ayak izi, PVC pencere çerçevesine oranla 2 kat daha yüksek miktardadır.

Ayrıca, PVC profillerinden yapılmış pencerenin ısı yalıtım performansı da yüksektir. Dolayısıyla kullanıldıkları mekanlarda kışın ısınma enerjisinden, yazın iklimlendirme (klima) enerjisinden tasarruf sağlayarakDiğer bir konu da PVC pencerelerin, uzun ömürleri sonrasında geri dönüşüm için enerji tüketimi, Alüminyum pencerelerin geri dönüşüm enerji tüketimine göre çok çok düşüktür.

PVC pencerelerin tüm üretim aşamalarında, düşük karbon ayak izine, kullanımları sırasında uzun ömür ve üstün yalıtım performansına, geri dönüşümlerinde de düşük karbon ayak izine sahip olmalarından dolayı diğer malzemelerden yapılmış pencerelere tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur.

Günlük yaşamın vazgeçilmez maddelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz, polimerdir. PVC (Poli Vinil Klorür), çok büyük olan bu polimer ailesinin önemli bir üyesidir ve modern bir sentetik (yapay) malzemedir. İki doğal kaynak olan petrol ve tuz’dan üretilen PVC, ticari anlamda ilk olarak gelişen plastiklerden biriydi. Günümüzde PVC, çocuk oyuncaklarından, su toplama ve dağıtma borularına, şişe ve torba yapımına, çeşitli spor malzemelere, otomobil döşemelerine ve silecek sistemlerine, pencere profillerine, pillere, elektrik izolasyon maddelerine, kablolara, kredi kartlarına, yiyecek kaplarına, kan torbası, serum tüpü, ameliyat eldiveni ve kalp kateteri gibi tıbbi malzemelere kadar modern yaşamımızda bir çok değişik uygulamalarla çok geniş kullanıma sahiptir.

PVC Pencere Özellikleri

PVC’nin hayatımızın her alanında ve pencere profillerinde yaygın olarak kullanılmasının altında şu temel özellikleri yatmaktadır:

Markalarımız
Pimapen Logo
Isıcam Sinerji 3+ Logo
Isıcam Konfor 3+ Logo
Kemerli Pimapen Pencere
Isıcam Sinerji Logo
Isıcam Konfor Logo
phone-squareangle-double-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram